چهارشنبه 27 تير 1397 | Wednesday 18 July 2018 | 5 ذی‌القعده 1439
مجموعه: آمار و سرشماري

Amar

آمار و جمعیت

اولین اطلاعات جمعیتی از تعداد خانوارهای این روستا مربوط به سال ۱۳۴۵ می باشدکه تعداد ۱۵۳ خانوار با ۹۶۴ نفر جمعیت بوده است که در ۴۵ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و اکنون با ۶۹۴ خانوار و ۲۱۸۰ نفرجمعیت که از این تعداد ۱۰۹۱ نفر آن مرد و ۱۰۸۹ نفر آن زن می باشند.

جستجو در سایت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی جديد قالب سايت چيست؟

Back to Top

Ypa Group