Etelaeiyeh 1

 

 

 

*مژده**مژده**مژده**مژده**مژده**مژده**مژده**مژده**مژده*
– قابل توجه اهالی محترم خورشید، کار آسفالت خیابان ها آغاز شده است، از شما خواهشمند است نهایت همکاری را با دهیاری و پیمانکار داشته باشید و برای تردد از فرعی ها استفاده نمایید.
– کسانی که آسفالت تخریبی را لازم دارند برای حمل به محل اجرای پروژه مراجعه نمایند.
– با شروع شدن کار آسفالت، لطفا در مسیر خیابان اصلی و پیاده روها ماشین آلات، ادوات و مصالح خود را بردارید.
– کسانی که مایلند کوچه آنها آسفالت شود لطفا نماینگان کوچه ها به دهیاری مراجعه نمایند.
از همکاری شما کمال تشکر را داریم. (شورای اسلامی و دهیاری خورشید)