Etelaeiyeh 1

اطلاعیه

دهیاری خورشید به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط آقا و خانم که دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر می باشند پس از ثبت نام و مصاحبه حضوری و بر اساس اولویت های مورد نیاز، در شغل های زیر دعوت به همکاری می نماید.

 

ردیف

عنوان تعداد مورد نیاز جنسیت
۱ مسئول امور مالی ۱ نفر آقا/خانم
۲ مسئول امور اداری ۱ نفر آقا/خانم
۳ پیک اداری ۱نفر آقا/خانم
۴ راننده بیل بکهو ۱ نفر آقا

 

شرایط ورودی عمومی :

۱- در صورت امکان ساکن خورشید

۲- عدم سوء پیشینه کیفری

۳- عدم سابقه وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران

۴- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان

۵- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم برای آقایان یا معافیت تحصیلی

۶- تندرستی وتوانایی کامل جسمی، روحی و اخلاقی جهت انجام فعالیتهای شغلی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از روز یکشنبه ۹۴/۱/۳۰ به دفتر دهیاری خورشید مراجعه نمایید.

آخرین مهلت: روز شنبه ۹۴/۲/۵

دهیاری خورشید